Takuuehdot

Takuuehdot

1. Eristyslasin valmistaja myöntää valmistamalleen standardirakenteiselle rakennustarkoituksiin käytettävälle eristyslasielementille viiden vuoden takuun elementin välitilan kosteus- ja pölytiiviydestä. Takuu ei koske lasin särkymistä.

2. Takuun edellytyksenä on:
– elementin kiinnitys on voimassa olevien standardien mukainen
– elementtiin ei kohdistu poikkeuksellisia rasituksia
– elementin kehystä ja saumausaineita huolletaan säännöllisesti huomioiden valmistajan ohjeet
– lasipintoihin ei saa maalata eikä kiinnittää eristyslasia heikentäviä teippejä, kalvoja tms.

3. Sellaiset valmistus- ja raaka-ainevirheet, jotka ovat todettavissa jo käyttöönoton tai vastaanottotarkastuksen yhteydessä, on saatettava elementin valmistajan tietoon viipymättä ja viimeistään vuoden kuluttua käyttöönotosta (ns. vuositakuu).

4. Viallisen elementin tilalle toimitetun uuden elementin takuun voimassaoloaika päättyy, kuten se olisi päättynyt korvatulla elementillä.

5. Normaali takuu ei ole voimassa erikoisolosuhteissa tai erikoisrakenteisilla elementeillä esim. seuraavissa tapauksissa (takuuaika tarkistettava valmistajalta):
– lasilevynä muu kuin float-lasi
– välilistan profiili poikkeaa normaalista: pienempi kuin 6 mm tai suurempi kuin 15 mm
– elementin muoto poikkeaa suorakaiteesta
– elementti on asennettu poikkeuksellisiin olosuhteisiin (UV-säteily,höyryt tms.) tai hyväksytyistä asennusohjeista poiketen.

6. Huolto ja jälkitarkastus
Ikkunan pitkäaikaisen toiminnan varmistamiseksi on huolehdittava siitä, että lasitus ja elementtiä ympäröivät rakenteet pysyvät hyvässä kunnossa. Tarvittaessa kunnostetaan lasituksen tiivistys ja kiinnitys sekä uudistetaan puuosien pintakäsittely.

6.1 Kaikki ikkunat vaativat säännöllistä tarkastustoimintaa ja huoltoa. Näillä toimenpiteillä varmistetaan ikkunan moitteeton toiminta. Tarkastettavia ja huollettavia kohteita ovat kaikissa puuikkunoissa puuosien pintakäsittelyt, tiivisteet, lasituslistojen kiinnitys ja heloitukset.

6.2 Eristyslasi-ikkunoiden jälkitarkastuksessa ja huollossa on kiinnitettävä huomiota varsinkin seuraaviin kohtiin:
– lasin ja kehysrakenteen välinen tiivistys on tarvittaessa uusittava
– lasituslistojen kiinnitys on tarvittaessa korjattava, lasituslistat tulee määräajoin pintakäsitellä uudelleen ja tarvittaessa uusia
– kehysrakenteen pintakäsittely on uusittava määräajoin
– kyntetilan tuuletuksen toiminta on varmistettava.

7. Takuu sisältää uuden elementin toimituksen vapaasti rakennuspaikalle ilman asennusta.

8. Valitus on tehtävä ennen takuuajan päättymistä joko elementin myyjälle tai suoraan valmistajalle.

9. Muilta osin noudatetaan RTT Rakennustuoteteollisuuden ohjeita.

10. Takuuaika liitteen mukaan.

Takaisin eristyslaseihin